UČBENICI

 

Nakon višegodišnjega istraživanja, proučavanja i rada po različitim klavirskim početnicama i metodama na ustrajan sam Jakin poticaj i molbu pojedinih kolega i studenata pokušala u jednu knjigu staviti sve ono što mi se čini najbitnijim i što se u praktičnome radu s učenicima pokazalo zanimljivim, lijepim i uspješnim. Naravno, riječ je o mojim iskustvima. Pri predagoškome je radu riječ o dinamičnome, uvijek promjenljivu odnosu, u koji i pedagozi i učenici neprestano unose svoja iskustva, osjećaje i energiju. Zato bih bila jako sretna i počašćena kad bi u ovoj knjizi potražili i pronašli (sustavno raspoređene) ideje koje bi bile poticaj njihovoj osobnoj stvaralačkoj mašti, a koja bi otvarala putove novim skladbama (naročito za tako bitno a-vista čitanje), novim pratnjama, varijacijama, načinima improvizacije, dodavanju pratnja pjesmicama, otkrivanju i istraživanju dinamike (iz tog razloga pojedine skladbe nemaju dinamičke oznake).

Ova se knjiga temelji na uvjerenju da djeca moraju živjeti glazbu prije nego što je razumiju; potrebno je dati prednost življenju pred formalnom perfekcijom i zato treba poticati vitalne slušne i ritmičke vrijednosti te usklađivati spoznaju i osjećaje s djelovanjem. Tek kad mnogo ljubavi i strasti ulažemo u stvaralaštvo, možemo reći da smo na dobrome putu jer glazba podupire unutarnje čovjekovo življenje, a time i istinske ljudske kvalitete: ljubav, volju, upornost, osjećajnost, inteligenciju i kreativnost.

Pjevanje i sviranje pjesmica po sluhu na prirodan način u djetetu budi glazbene kvalitete; osjećaj za ritam, tempo, takt, binarnu ili tercijarnu diobu, za intervale, ljestvice, akorde, za tonalnost, za jezik i njegovu poetsku vrijednost. To je odličan način razvijanja unutarnjega slušanja, što je osnova za autentičnu glazbenost. Moje je mišljenje da bismo morali pjevati i svirati pjesme po sluhu od prvoga nastavnog sata do kraja glazbenoga školovanja (i dalje); naravno sa stupnjevanom zahtjevnošću (dodavanje težih pratnji, transpozicija, kadenci, varijacija…).

Nakolicina hrvatskih i europskih pjesama dana je pri kraju knjige jer je čitanje tih pjesama više namijenjeno učiteljima (kojima trebaju poslužiti kao ideje) nego učenicima. IstoJednako vrijedi i za „tehnički kutak“.

Podjednako bitna kao sviranje po sluhu jest i improvizacija, koja uz sve nabrojeno obuhvaća nenadomjestive osobne elemente unutarnjega življenja, otvorenost duše i inspiraciju.

 

Otvorena sam za sva vaša pitanja, mišljenja, prijedloge, iskustva… da bismo zajedno napravili još bolje buduće izdanje. Moja je elektronička adresa: ilonka.pucihar@gmail.com

Snagom zvuka i ritma, melodijom i harmonijom glazba čovjeka čini bogatijim te uzdiže kulturnu svijest ljepotom koju isijavaju umjetnička djela (i ona najjednostavnija).

Želim vam toga bogastva u izobilju.

Ilonka

Učbenik Moj prijatelj klavir 1 i Moj prijatelj klavir 2 (hrvatsko izdanje) moguće je kupiti u knjižarama Školske knjige.