PREZENTACIJE I RADIONICE

 

TEME:

Prezentacija udžbenika s mogučnošću praktičnog rada s učenicima. (Ilonka i Jaka Pucihar)

Prezentacija i/ili iskustvena radionica “O improvizaciji” u pedagoškoj i izvođačkoj praksi.(Ilonka i Jaka Pucihar)

Glazbena notografija s programom Sibelius. (Jaka Pucihar)

Aranžiranje za male ansamble ili školske orkestre: simfonijski, puhački, gudački, big band…(Jaka Pucihar)

Radionica “Glazba i pokret” za predškolski uzrast i/ili nastavnike. (Ilonka Pucihar)