O AVTORJIH

 

JAKA PUCIHAR – življenjepis

Študij Kompozicije in glasbene teorije (magisterij) sem končal na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V času študija sem prejel študentsko Prešernovo nagrado za Koncert za tolkala in orkester, od leta 1999 pa na Akademiji predavam glasbeno-teoretične predmete.
Delujem kot skladatelj, aranžer in pianist (jazz) ter sodelujem s številnimi umetniki in ansambli (Irena Grafenauer, Mate Bekavac, Darja Švajger, Alenka Godec, Vita Mavrič, Simfonični orkester ter Big band RTV Slovenija …. Kot jazz pianist in aranžer sem se izpopolnjeval še pri prof. Uli Schererju (Avstrija), Barry Harrisu in Johnu Claytonu (Norveška/USA) ter Renatu Chiccu (Slovenija).

 

ILONKA PUCIHAR – življenjepis

Dr. Ilonka Pucihar, akademska glasbenica pianistka, profesorica klavirja, poučuje klavir na Glasbeni šoli Vrhnika in kot asistentka predava specialno didaktiko in pedagoško prakso 1 na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Srednje glasbeno šolanje je ob Prvi gimnaziji v Mariboru končala pri prof. Janku Šetincu. Leta 1994 je vpisala študij klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomirala na umetniški smeri pri prof. Tatjani Ognjanovič. Leta 2003 pa je diplomirala tudi na pedagoški smeri. Vzporedno je od leta 1995 na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala španščino in od leta 1997 francoščino. Španski jezik s književnostjo je zaključila leta 2000 z diplomo in klavzuro, francoski jezik s književnostjo pa le z diplomo. Kot solistka je zaključila študij klavirja ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in nastopila v abonmajskem ciklu koncertov orkestra Mariborske filharmonije. Je članica tria Clavimerata, ki je bil ustanovljen leta 1997 pod imenom Trio Mefisto. Skupaj z violinistom Janezom Podleskom in klarinetistom Gregorjem Kovačičem so se izpopolnjevali pri priznanih profesorjih, kot so Primož Lorenz, Primož Novšak, Henry W. Meyer, Martin Spangenberg in dosegli izjemno raven na področju komorne umetnosti. So dobitniki prve nagrade in zlate medalje na tekmovanju komornih skupin ˝Lovec-Šček˝ v Kopru. Za glasbene dosežke so prejeli študentsko Prešernovo nagrado. Snemali so za Radio Slovenija, Radio Maribor in v samozaložbi izdali zgoščenko z edinstveno priredbo Igorja Stravinskega Zgodba o vojaku ter lahkotnejšo zgoščenko Um a Zero z deli Gershwina, D´Rivere, Pixinguinhe in Douglasa, ki je izšla pri založbi Sanje. Zadnja zgoščenka, Po slovensko, vsebuje skladbe slovenskih skladateljev (J. Golob, J. Pucihar, D. Beovič, M. Strmčnik, P. Šivic). Sodelovali so s priznanimi slovenskimi glasbeniki: Darjo Švajger, Evo Hren, Markom Hatlakom, Borutom Zagoranskim … Kot članica različnih komornih skupin je nastopala po domovini in gostovala v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Izraelu, Španiji, Italiji, na Nizozemskem. Na Glasbeni šoli Vrhnika je kot učiteljica klavirja zaposlena od leta 1996. 1. 12. 2010 ji je Ministrstvo za šolstvo in šport podelilo najvišji strokovni naziv svetnica. Od vsega začetka poučevanja se intenzivno ukvarja in raziskuje načine poučevanja klavirja in svoja znanja izpopolnjuje na raznolikih pianističnih in pedagoških ter s tem povezanih seminarjih in konferencah v Sloveniji in tujini (Epta, E. J. Dalcroze, E. Willems, Avtentično gibanje, Body-Mind Centering …).
 
Leta 2007 je pridobila tudi Pedagoško diplomo Willems, junija 2014 pa je zaključila triletni izobraževalni program (540 ur) usposobljenosti za psihosocialno pomoč in podporo Šole poslušanja pod okriljem Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper. Trenutno je v teku izobraževanja za somatskega gibalnega pedagoga (SME), ki ga izvaja Body-Mind Centering in raziskuje, piše, predava in vodi delavnice o utelešenem pristopu v glasbeno-izvajalski in pedagoški praksi. Zelo se posveča ustvarjalnemu učenju in poučevanju klavirja in je na temo Improvizacija – integralni del ustvarjalnega učenja in poučevanja klavirja v letu 2016 tudi doktorirala. V zadnjih letih pa se posveča tudi igranju na zdravilne in sproščujoče prvinske inštrumente, kot so gongi, pojoče sklede … in izvaja individualne in skupinske zvočne kopeli ter seminarje v naravi. Z možem Jakom Puciharjem deli avtorstvo zelo uspešne zbirke petih učbenikov in priročnika za učenje klavirja z naslovom Moj prijatelj klavir, ob kateri ima številne predstavitve po Sloveniji in na Hrvaškem. Začetni učbenik Moj prijatelj klavir 1 je bil leta 2013 preveden v hrvaški jezik in leta 2014 v angleški jezik. Redno predava in vodi pianistične in pedagoške delavnice po Sloveniji in tujini (julij 2011 – National Conference on Keyboard Pedagogy v Chicagu, ZDA; november 2011 – Mednarodna konferenca EPTA v Luzernu, Švica; junij 2012 – World Piano Teachers Association Conference v Novem Sadu; oktober 2014 – Mednarodni znanstveni in umetniški simpozij o pedagogiki in umetnosti v Osijeku; maj 2015 – Fourth International Symposium of Music Pedagogues v Splitu, oktober 2016 – 19th Pedagogical Forum of Performing Arts v Beogradu …). Z možem in tremi sinovi živi v Horjulu.
 
BIBLIOGRAFIJA
 
Pucihar, I. (2016). Improvizacija – integralni del ustvarjalnega učenja in poučevanja klavirja. (Disertacija). V: Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 24, str. 103-106.
Pucihar, I. (2015). Improvisation in the Series of Piano Method Books My Friend the Piano. V: Proceedings from the Fourth International Symposium of Music Pedagogues, str. 213-224. Split: University of Split, The Arts Academy.
Pucihar, I. (2014). Improvisation in the Series of Piano Method Books ”Moj prijatelj klavir”. V: Zbornik sažetaka, Prvi međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, str. 122. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku.
Pucihar, I. (2014). Improvizacija pri pouku klavirja v glasbeni šoli. V: Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 20, str. 5-24.
Pucihar, I. in Rotar Pance, B. (2014). Telesni gib kot neločljivi del glasbenih dejavnosti. V: Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 20, str. 93-112.
Pucihar, I.( 2014). Nekaj misli o glasbeni ustvarjalnosti v glasbenem izobraževanju. V: Glasba v šoli in vrtcu, 18/3, str. 2-6.
Pucihar, I. (2012). Ustvarjalno vadenje, vadenje brez napora. V: Virkla 1, str. 60-65. Ljubljana: Epta.
Pucihar, I. (2011). Creativity and Improvisation: A Vital Part of Piano Lessons in the First Years of Learning. V: Martha Baker-Jordan (Ur.) (2012), Proceedings of the National Conference of Keyboard Pedagogy 2011, str. 275-278. NJ: The Frances Clark Center for Keyboard Pedagogy.
Pucihar, I. in J. (2010). Moj prijatelj klavir 1. Ljubljana: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2011). Moj prijatelj klavir 2. Horjul: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2012). Moj prijatelj klavir 3. Horjul: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2011). Moj prijatelj klavir 1A. Horjul: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2011). Moj prijatelj klavir 1B. Horjul: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2010). Moj prijatelj klavir 1, A prima vista. Ljubljana: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2013). Moj prijatelj klavir 1 (v hrvaškem jeziku). Ljubljana: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.
Pucihar, I. in J. (2014). My Friend the Piano 1. Ljubljana: Glasbeni atelje, Jaka Pucihar s.p.