Moj prijatelj klavir 3

MPK3_naslovnica

25,00

Knjiga je nadaljevanje knjige MOJ PRIJATELJ KLAVIR 2.

Obsega 90 barvnih strani.

Kategorija: .

Product Description

Knjiga je nadaljevanje knjige MOJ PRIJATELJ KLAVIR 2.

Obsega 90 barvnih strani.

Iz recenzij:

Moj prijatelj klavir 3 je s svojimi predhodniki uspešno poplavil slovenske glasbene šole in s svojo svežino ter barvitostjo navdušil tako učence glasbenih šol kakor tudi njihove mentorje. Knjiga je istočasno učbenik in delovni zvezek, kar še posebej poudarja elastičnost metode, katero nam ponujata Ilonka in Jaka Pucihar.

Prva vrlina učbenika je v njegovi vizualni prijaznosti do učenca. Barvitost učbenika ter razigranost ilustracij nedvomno vplivata na to, da lahko ob uspešnem vodenju mentorja Moj prijatelj klavirpostane otrokova najljubša knjiga. Sama lahko zadnji stavek potrdim iz prakse.

Druga vrlina učbenika je, da v praksi podaja znanje, ki ga učenci nižjih glasbenih šol usvajajo pri nauku o glasbi. Torej združuje glasbeno izobraževanje, ki je prevelikokrat na dveh različnih polih. Slednje je nujno potrebno za celosten razvoj učečega. Prav tako pa lahko pripomoreta učbenik ter ta metoda poučevanja k slušno-miselnemu razumevanju abstraknih pojmov kot so kvintakordi, septakordi, motiv, fraza, sekvenca …; torej k razumevanju glasbe kot takšne.

Tretja vrlina učbenika je, da aktivno vključuje mentorje in učence (v najidealnejših primerih tudi starše) kot soustvarjalce glasbenih trenutkov. Priročnik nam namreč ponuja vrsto skladb štiriročno, iger vprašanj in odgovorov … Sam učbenik je zelo prožen ter navdušujoč. Lahko ga uporabimo kot klasičen priročnik ali pa kot notni zapis, iz katerega lahko napravimo svojo lastno verzijo Moj prijatelj klavir 3.

Pestrost skladb poskrbi, da najdemo za vsakega nekaj. Razpon skladb zajema že dokaj resne klasične glasbene oblike kot so: Allemanda, Menuet, Sonatina…, prav tako elemente ljudske ter jazz glasbe. S širokim izborom skladb na lahkoten, prijazen in glasbeno zanimiv način spoznavamo in rešujemo ritmično-glasbeno-tehnične probleme.

Naj zaključim s tem, da je Moj prijatelj klavir 3 uspešno nadaljevanje svojih predhodnikov ter je plod premišljenega in izjemno ustvarjalnega dela dveh nedvomno talentiranih posameznikov …

Saša Gerželj Donaldson, Mag. Art., Konservatorij za glasbo in balet Maribor

 

Učbenik za učenje klavirja v 3. in/ali 4. razredu glasbene šole z naslovom Moj prijatelj klavir 3, avtorjev Ilonke in Jake Puciharja z razvojno psihološkega vidika v celoti ustreza zahtevam kakovostnega učbenika. Format učbenika omogoča veliko preglednost gradiva, kar povečuje in olajšuje otrokovo pozornost pri branju not in predelovanju gradiva. Pohvalen je tudi celostni pristop, saj se osnovna teoretična spoznanja dopolnjujejo oz. postavljajo temelje praktičnemu delu pri predelovanju določene skladbe, ki sledi. Prednost učbenika je tudi v tem, da ima otrok v učbeniku vse: od osnovnih teoretičnih znanj, do lestvic, etud in skladb. Običajno je učitelj tisti, ki mora v celoti izbrati potreben material, ki ustreza učnemu načrtu, tukaj pa so vse vsebine predstavljene na enem mestu, kar olajšuje delo otroku in tudi učiteljem.  Poudarek je dan tudi na konstantnem ponavljanju snovi tekom celotnega učbenika. Izbrane so skladbe, ki ustrezajo psihomotoričnemu razvoju otroka, hkrati pa ustrezajo tudi nivoju otrokovega čustvenega in socialnega razvoja. Pomembno je tudi, da so izbrane skladbe, ki jih imajo otroci radi, kar dviguje njihovo motivacijo za učenje skladbe. Kar nekaj skladb je vzetih iz slovenske in svetovne ljudske zakladnice, kar je po glasbeno-psiholoških kriterijih temelj izgradnje trdnega glasbenega znanja in glasbenega okusa.  Učbenik z nalogami tipa vprašanje/odgovor spodbuja otrokovo ustvarjalnost, da išče svoje, drugačne odgovore, rešitve. Dodana vrednost učbenika je tudi v tem, da so vneseni številni elementi jazza, kar otroku odstira nova obzorja, hkrati pa skladbam daje sodobnejši, vendar še vedno visoko kakovosten pridih. Učbenik vzpodbuja otrokovo samoaktivnost ter mu daje veliko prostora za lasten interes in izbor svojstvene poti do istega cilja. Učbenik je opremljen tudi z ilustracijami, ki dopolnjujejo pisane vsebine in povečujejo otrokovo pozornost in motivacijo.

Zaključim lahko, da je učbenik Moj prijatelj klavir 3 v celoti v skladu z razvojno psihološkimi vidiki. Predstavlja odličen primer celostnega, ustvarjalnega pristopa pri predstavitvi glasbenega materiala, ki upošteva otrokove potrebe na tej razvojni ravni. Učbenik je v skladu s psihomotoričnim, čustvenim in socialnim nivojem otroka ter omogoča učiteljem kakovostno delo, po drugi strani pa otrokom prijetno vadbo glasbenega gradiva, ki je atraktivno vsebinsko in oblikovno predstavljeno.

Doc. dr. Katarina Habe, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Additional Information

Teža 460 g
Dimenzije 330 × 220 × 20 cm