O AUTORIMA

JAKA PUCIHAR – životopis
Završio sam studij Kompozicije i glazbene teorije (magisterij) na Akademiji za glazbu u Ljubljani. Za vrijeme studija dobio sam studentsku Prešernovu nagradu za Koncert za udaraljke i orkestar, a od 1999. godine na Akademiji predajem glazbenoteorijske predmete i osnivač sam Katedre za jazz.
Radim kao skladatelj, aranžer i pijanist (jazz) te surađujem s mnogobrojnim umjetnicima i ansamblima (Irena Grafenauer, Mate Bekavac, Darja Švajger, Alenka Godec, Vita Mavrič, Simfonijski orkestar i Big band RTV Slovenija …). Kao jazz pijanist i aranžer usavršavao sam i kod prof. Ulija Scherera (Austrija), Barryja Harrisa i Johna Claytona (Norveška/SAD) te Renata Chicca (Slovenija).

 

ILONKA PUCIHAR – životopis
Rođena sam u Mariboru gdje me stariji brat rano motivirao za sviranje klavira. Uz Prvu gimnaziju završila sam srednju glazbenu školu kod prof. Janka Šetinca, diplomirala na Akademiji za glazbu u Ljubljani kod prof. Tatjane Ognjanovič i paralelno na Filozofskom fakultetu u Ljubljani završila studij španjolskoga te, uz klauzuru, francuskoga jezika. Kao solistica nastupila sam kao diplomant i tako završila studij klavira uz pratnju Simfonijskog orkestra RTV Slovenija i nastupila u abonomanskom ciklusu koncerata orkestra Mariborske filharmonije. Uživam svirajući u triju Clavimerata (www.clavimerata.com) čije je prvo ime bilo trio Mefisto, a za svoja umjetnička dostignuća dobio je studentsku Prešernovu nagradu. Kao članica različitih komornih skupina nastupala sam u domovini i gostovala u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Izraelu, Španjolskoj, Italiji i Nizozemskoj. Godine 2007. stekla sam i pedagošku diplomu Willems, a za istraživački kreativni pedagoški rad inspiriraju me učenici Glazbene škole Vrhnika. Volim sudjelovati na različitim seminarima i konferencijama u Sloveniji i inozemstvu; zanima me ponajprije sve u vezi s otkrivanjem, njegovanjem, ostvarivanjem beskrajnih stvaralačkih mogućnosti koje se nalaze u svakome od nas. Uz pomoć knjiga Moj prijatelj klavir održavam redovite prezentacije i predavanja o različitim stvaralačkim mogućnostima po Sloveniji i inozemstvu (srpanj 2011. – National Conference on Keyboard Pedagogy u Chicagu, SAD, studeni 2011. – Međunarodna konferencija EPTA u Luzernu, Švicarska, lipanj 2012. – World Piano Teachers Association Conference u Novom Sadu…). Sa suprugom i trojicom sinova živim u Horjulu, učim svirati flautu i plešem…