Moj prijatelj klavir za učitelje

MPK_ZaUcitelje_nasl

29,00

Koncepti, veščine in strategije pouka klavirja.

Kategorija: .

Product Description

Monografija je sad več kot dvajsetih let izkušenj s poučevanjem klavirja, številnih izobraževanj v Sloveniji in po svetu ter v zadnjih letih tudi izmenjave idej in izkušenj s študenti Akademije za glasbo v Ljubljani pri predmetu specialna didaktika klavirja in pedagoška praksa. Kljub temu, da sem zelo radovedna in z velikim veseljem študiram in preučujem raznovrstno
znanstveno ter strokovno literaturo, izmenjujem ideje in izkušnje z glasbenimi kolegi, pa so zame največji učitelji in vodniki didaktičnega preučevanja učenci klavirja. Tako je delo
nastajalo vrsto let skozi opazovanje, preizkušanje, raziskovanje, analiziranje, primerjanje najrazličnejših didaktičnih dognanj, pristopov, idej, možnosti, vključno s svojimi lastnimi, končna realizacija pa je sledila želji, da bi študenti specialne didaktike klavirja dobili v roke slovensko knjigo s tega področja, kjer tovrstne literature ni v izobilju.

Hkrati pa upam, da bo v veselje in zanimanje tudi izkušenejšim klavirskim kolegom, zainteresiranim glasbenim strokovnjakom ali pa bo razveselila tudi starše, katerih otroci se učijo klavir.
Naslov knjige se nanaša na zbirko učbenikov za klavir z naslovom Moj prijatelj klavir, ki sva jo v letih 2010–2012 napisala skupaj z možem, Jakom Puciharjem, in je namenjena učenju klavirja v prvih treh do štirih letih glasbene šole. Vendar pa ne gre za priročnik za učitelje, ki bi vseboval podrobnejše razlage, napotke in ideje za delo s posameznimi skladbami in predlogi vaj v zbirki učbenikov, temveč za obširnejšo, podrobno, primerjalno, analitično in sistematično obravnavo nekaterih ključnih vidikov učenja in poučevanja klavirja skozi sodobne pristope, ki se osredotočajo na učenca in mu omogočajo vsestranski, celovit glasbeno-pianistični razvoj.

Notni primeri so delo Jake Puciharja, ilustracije pa je prispeval Ciril Horjak. Obema sem zelo hvaležna.

Ilonka Pucihar

Additional Information

Teža 350 g
Dimenzije 330 × 320 × 20 cm